2014-01-06 510
Polskie czołgi Renault FT-17 w bramie cytadeli twierdzy brzeskiej

Polskie czołgi Renault FT-17 w bramie cytadeli twierdzy brzeskiej