2014-01-06 484
Polskie czołgi Renault FT-17 w bramie cytadeli twierdzy brzeskiej

Polskie czołgi Renault FT-17 w bramie cytadeli twierdzy brzeskiej