2016-05-05 280
Agent Stasi udający turystę z zachodnich Niemiec, 1980

Agent Stasi udający turystę z zachodnich Niemiec, 1980