2017-01-16 299
Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (część 2)