2017-01-16 290
Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (część 2)