2017-01-16 444
Polski bobslej w składzie: Ciapala, Habela, Olesiak, Swerpel, Mistrzostwa NRD, Oberhof, 1954

Polski bobslej w składzie: Ciapala, Habela, Olesiak, Swerpel, Mistrzostwa NRD, Oberhof, 1954