2017-01-16 317
Wystawa fotograficzna, Bifota, Berlin, 1958

Wystawa fotograficzna, Bifota, Berlin, 1958