2017-01-16 258
Wystawa fotograficzna, Bifota, Berlin, 1958

Wystawa fotograficzna, Bifota, Berlin, 1958