2017-01-16 214
10-ty Zjazd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, Berlin, 1981

10-ty Zjazd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, Berlin, 1981