2017-02-12 1043
Antonov An-12BK-PPS, lotnisko Ostafyevo, Moskwa, by Inal Khaev

Antonov An-12BK-PPS, lotnisko Ostafyevo, Moskwa, by Inal Khaev