2008-04-16 328
7 Dywizja Pancerna pod dowództwem Erwina Rommela, Francja, Maj 1940

7 Dywizja Pancerna pod dowództwem Erwina Rommela, Francja, Maj 1940