2014-08-17 11161
The Half by Simon Annand

The Half by Simon Annand

Simon Annand przez 25 lat dokumentował przygotownia aktorów do występów na deskach teatrów. Wielu wybitnych artystów dopuścili fotografa do swoich garderób na 30min przed podniesieniem kurtyny.
1 2 3